Menu

Яхтено пристанище Балчик

Разположението на яхтеното пристанище е в непосредствена близост до пристанището за обществен транспорт, като оградните съоръжения на двете пристанища по уникален начин образуват една обща, напълно защитена от всички посоки акватория.

В архитектурно отношение пристанището хармонично се съчетава с пътническия кей, сградата на морската гара и курортната зона с плажа, която с крайбрежната дамба ще има пътна връзка с курорта Албена.
Бъдещото му развитие ще бъде обвързано с развитието на крайбрежната зона на Балчик. Собственикът - Община Балчик, може да използва възможностите, които й дава Законът за концесиите.
Яхтеното пристанище е естествено защитено от силните, преобладаващи през зимния сезон, ветрове от северна четвърт поради самото си разположение под високия бряг на Добруджанското плато. Това го прави най-посещаваното яхтено пристанище по Северното Черноморие и единственото, което осигурява целогодишна навигация и местодомуване на вода включително и през зимния сезон.
Дъното е глинесто и удобно за закотвяне и има достатъчна естествена дълбочина за приставане на килови яхти. Дълбочината при кейовата стена е значителна - 2,2 м. Пристанището разполага и със значителен капацитет благодарение на голямата обща дължина на кейовете: 349 м. Два кея с дължина съответно 105 и 136, под ъгъл един към друг, са разположени на източното крило на оградния мол (буна 208 по проекта) и два кея по 54 м са разположени от двете страни на централния клон на буната.
Кейовете са снабдени със захранващи колонки за ток 220 V и питейна вода, имат удобна височина над водата - 1,22 м за съдове с нисък борд, снабдени са с удобни вързални устройства - боларди, римове и халки, осигурени са с отбивни съоръжения.
Акваторията пред дамбата, оформяща крайбрежната алея на града, е с дълбочина около 1 м, което позволява да се швартоват плитко газещи съдове - лодки и катери. Устройването на кей край дамбата с използването на плаващи понтони, широко използвани в световната практика, ще увеличи капацитета на пристанището за килови яхти с освобождаване на дълбоководния кей.
Параметри на пристанището:
Обща площ на пристанището - 3000 м 2
Общ брой на корабните места (капацитет) - 66
Обща дължина на корабните места - 349 м
Максимална дълбочина пред корабните места - 2.2 м


...