Menu

Симпозиум на Новартис България

От 12 до 14 Април в комплекс Therma Village се проведе симпозиум на Новартис България на тема "Заедно променяме сърдечната недосатъчност". На симпозиума присъстваха известни професори и хирурзи в тази област. 

Комплекс "Therma Village"предлага конферентен ,бизнес и семинарен туризъм. Много успешно вече се провеждат редица семинари, симпозиуми или бизнес обучения. Залите са оборудвани и просторни за всяка една сфера на бизнеса. Екипът, който отговаря за конгресните събития успява да отговори на висококачествените изсиквания на всеки един клиент. Мястото на комплекса край морския бряг, чистият въздух и спа центровете с минерална вода, са добра предпоставка много от бизнес фирмите да доверят своето фирмено мероприятие на "Therma Village", Кранево.

events@thermavillage.com

 ...