Menu

Минерален вътрешен басейн

Температура на водата от 28-31 градуса

Състав на минералната вода:

 

 

Аниони

 

 

1

Хлор  (Cl)

mg/l

104.60

2

Хидроген карбонати (HCO3)

mg/l

347.80

3

Сулфати  (SO4)

mg/l

23.25

4

Нитрати  (НО3)

mg/l

<5,00

 

Катиони

 

 

1

Калций  (Ca)

mg/l

55,11

2

Магнезий  (Mg)

mg/l

22,50

3

Натрий  (Na)

mg/l

82,03

4

Калий  (K)

mg/l

4,14

5

Желязо (Fe)

mg/l

0,28

 

Микрокомпоненти

 

 

1

Бор  (В)

mg/l

0.238

2

Барий  (Ва)

mg/l

0.109

3

Кадмий  (Cd)

mg/l

<0.050

4

Цинк (Zn)

mg/l

0.074

 ...