Menu

Политика и правила на хотела

Политика на хотела

           Благодарим Ви, че избрахте Хотелски Комплекс ”Терма Еко Вилидж“.

           Молим да се запознаете с политиката на хотела:

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Тези правила са разработени на базата на действащото българско законодателство.
 2. Хотелски Комплекс ”Терма Еко Вилидж“ гарантира на своите гости спазване на конфиденциалност.
 3. Администрацията на хотела може да прекрати предоставянето на услуги на тези гости, които нарушават правилата и не спазват политиката на хотела.

 

ПРАВИЛА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПРЕБИВАВАНЕ В ХОТЕЛА

 1. Хотелът работи за Вас 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Освобождаването на стаите е до 12:00ч, настаняването е след 15:00ч.
 2. При пристигане в хотела, гостът е длъжен да попълни регистрационна карта.
 3. Заплащането  за нощувките се извършва в деня на настаняването Ви.
 4. При съкръщаване на броя нощувки по време на престоя ще бъде приложена санкция в размер минимум 1 нощувка.
 5. Услугата късно напускане се заплаща съгласно тарифите на хотела :
 • от 12:30ч. до 16:00ч. - 25 % от стойността на помещението
 • от 12:30ч. до 21:00ч. – 50% от стойността на помещението.

      Предоставя се на гостите само при наличие на свободни стаи в хотела.

При освобождаване на стаята след 12:30 автоматично се начислява 25% от стойността на помещението.

 1. Стаите се почистват от 09:00ч. до 16:00ч. Ако сте поставили табела „Не безпокойте“ и след 16:00ч. я смените с „Моля, почистете“, стаята Ви няма да бъде почистена. Може да потърсите Рецепция.
 2. Носенето на гривни обозначаващи пансиона Ви е задължително.
 3. Консумацията от минибара се заплаща по обявения ценоразпис.
 4. Закуската се сервира в ресторанта на хотела от 7:30ч – 10:00ч., обяда от 12:30ч. до 14:00ч., следобедна закуска  от 16:00ч. до 17:00ч., вечерята от 18:00 до 21:00ч.
 5. При изнасяне или внасяне на храна и напитки в ресторанта се начислява такса, която се определя според вида на артикула.
 6. Моля, оставяйте ценните си вещи и документи в сейфа в стаята или на Рецепция. За вещи, оставени без надзор в стаята или на територията на хотела отговорност носи госта.
 7. Забравени от гостите вещи се пазят до 1 месец.
 8. Молим Ви да пазите имуществото на хотела и да съблюдавате правилата за пожарна безопасност. Преди да излезете от стаята си, молим затваряйте прозорците, крановете за вода, изключете светлината и електроуредите. Гостът компенсира стойността на повреденото имущество в хотела.
 9. Молим Ви да не използвате безпричинно пожароизвестяващата система в банята.
 10. Моля, имайте предвид, че паркоместата зависят от наличността и не могат да бъдат резервирани.Хотелът не носи отговорност за нанесена щета върху автомобила Ви на територията на паркинга.
 11. Отзиви и препоръки може да оставите в книгата за мнения на рецепцията или като попълните анкетна карта.
 12. Гости, които не спазват общия ред и не уважават политиката на хотела, може да бъдат принудени да напуснат комплекса без възстановяване на предплатените суми.
 13. При напускане на хотелската стая, гостът е задължен лично да представи ключа от стаята и гривната си  и официално да заяви, че напуска хотела.

 

С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕД И БЕЗОПАСНОСТ В ХОТЕЛА СЕ ЗАБРАНЯВА :

 1. Пушенето във всички закрити помещения на комплекса, както и около басейните, извън зоната за пушачи. При констатирано нарушение, към сметката на стаята ще бъде добавена такса в размер на стойността на една нощувка на помещението.
 2. Използването на електрически и газови уреди в стаите.
 3. Предаването на странични лица на ключ-картата от стаята Ви.
 4. Съхраняването в стаите на материали и предмети, опасни за здравето и живота на околните.
 5. Изнасянето и преместването на мебели от стаите.
 6. Нарушаването на общоприетите норми на поведение, агресивното поведение и действия, заплашващи здравето и имуществото на околните.
 7. Повреждането на имущество на хотела.
 8. Паркирането на автомобили на входа и изхода на хотела, както и по начин, който блокира движението.
 9. Пребиваването в хотела с домашни любимци.

 

 ...