Menu

Contact us

  Submit inquiry  
new code      Enter 4 letter code

Управляваща фирма "Стройтранс 2011"ЕООД
Наименование на хотела Хотел "ЕкоТерма"
Адрес на регистрация на фирмата България,гр.Варна 9010 ,ул.Тодор Бояджиев 3
Адрес  за кореспонденция и хотела България,кс.Кранево 9649,ул.Приморска 25
Телефон за връзка +359883444933
Булстат на фирмата BG201709960
Наименование на банката и адрес

Банка ДСК

гр.Варна 9010, клон "Приморски",

ул."Дружба" 2

Банкова сметка в лева /BGN/IBAN

 BG02STSA93000024500411

Банкова сметка в евро /EUR/: IBAN BG88STSA93000024500512
BIC STSABGSF

 

For reservations and inquiries regarding bookings for individual guests:

Svetlana Amirova - telephone: +359 882 97 50 56

or  reservations@thermavillage.com

 

For reservations and inquiries regarding  bookings for sport groups:

Diana Rezvova -  telephone +359 884 12 02 37,

sportdepartment@thermavillage.com

or sportmanager@thermavillage.com

 

For reservations and inquaries regarding bookings for business events and special occasions:

Radostina Mitanova telephone +359 885 910 810 or events@thermavillage.com

 

For reservations and inquiries regarding bookings for spa procedures, swimming pools:

Spa reception - telephone +359 885 350 680

 

For reservations and inquiries regarding bookings for restaurant Therma Beach and Therma Beach:

Therma Beach restaurant - telephone +359 885 685 434...